När du använder vår tjänst eller till exempel prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in vissa personuppgifter. Du kan läsa mer om hantering av personuppgifter i vår dataskyddspolicy. Här hittar du en kort översikt över vilka personuppgifter vi sparar och varför.

När du loggar in på tjänsten
När du loggar in på vår tjänst för första gången sparar vi ditt telefonnummer. Vi behöver ditt telefonnummer så att vi kan skapa ett användarnamn i tjänsten och meddela dig när vårt lösningsförslag är klart att läsas. Du kan också få en notis via SMS om vi skickar dig ett meddelande relaterat till din anmälan i tjänsten. Telefonnumret lagras i ett digitalt säkerhetsvalv, vilket gör att vi kan behandla din information helt anonymt i tjänsten.

När du skickar in en anmälan

När du skickar en anmälan till oss via tjänsten får vi information från dig om problemsituationen, dess parter och dess effekter. Du kan ge informationen helt anonymt. Även om vi behöver noggranna uppgifter om händelsen, frågar vi aldrig efter ditt namn, bostadsort eller andra identitetsuppgifter som kan leda till identifiering av parterna. Den enda identifierande informationen vi ber om är ålder. Parternas ålder kan nämligen ha stor effekt på den juridiska bedömningen.

Vi använder informationen för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt och skicka dig en lösning som är skräddarsydd för just din situation. Utöver detta använder vi din information för att lära ut den artificiella intelligensen som används av tjänsten och för att förbättra användarupplevelsen och informationssäkerheten. När vi lär ut artificiella intelligensen använder vi endast pseudonymiserad eller helt anonymiserad information.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

När du prenumererar på nyhetsbrevet spara vi din e-postadress. Vi använder endast din e-post för att skicka nyhetsbrev om inte du har gett oss tillstånd att använda det också för marknadsföringsändamål. Vi använder Mailchimp-tjänsten för att skicka nyhetsbrev, deras dataskyddspolicy kan du kan läsa [här] (https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts).

Vi värnar om din personliga integritet och lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Observera att om du har köpt tjänsten från vår webbutik omfattas du även av vår dataskyddspolicy gällande kundregister för SomeBuddys webbshop.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!