Vårt svar ger dig verktyg för att hantera den otrevliga händelsen. Beroende på vilka uppgifter du lämnat kan vårt svar innehålla till exempel följande:

Om något brott kan anses ha begåtts. Vilket brott det i så fall rör sig om.
Om förövaren eventuellt kan bli skyldig att betala ekonomisk ersättning för det som hänt dig.
Hur du kan skydda dig från liknande situationer på sociala medier.
Psykologiskt stöd för att kunna hantera situationen.
Hur situationen bör hanteras, till exempel tillsammans med föräldrar eller andra vuxna (om offret är minderårigt).
Om ärendet bör anmälas till polisen eller annan myndighet. Hur anmälan i så fall kan göras.

Varje situation är unik. Vissa av våra svar innehåller bara en del av de saker som anges ovan, medan andra kan innehålla ytterligare råd eller handlingsförslag.

Observera att SomeBuddys svar, som är en rekommendation till sin natur, baserar sig enbart på uppgifter som lämnats till oss. Vi erbjuder hjälp för att lösa incidenten som anmälts oss men beslutet om att följa våra råd och vidta åtgärder är alltid ditt eget.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!